Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut > Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears
 
La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears és un projecte cooperatiu entre la Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut). Aquesta biblioteca és una aposta de futur per a la formació continuada de tots els professionals sanitaris de les Illes Balears, que els permet l'accés a informació i documentació científica rellevant i actualitzada.


AVÍS IMPORTANT

Des del dia 15 de febrer de 2012, l'adreça http://www.bibliosalut.com et duu directament a la nova web de Bibliosalut, que havia estat en fase beta durant alguns mesos. Aquesta nova web et permet entrar a gairebé tots els recursos contractats, des de qualsevol ordinador connectat a Internet, independentment de si ets o no al teu centre de treball. Passam, així, a ser una veritable Biblioteca Virtual 24x7.

El sistema d'autenticació implementat permet que els usuaris de Bibliosalut puguin accedir als recursos i als serveis amb les CLAUS D'USUARI S, que utilitzen habitualment per a l'accés a la intranet, a la història clínica electrònica, etc. Si no disposes d'aquestes claus personals, pots trobar informació sobre com es poden obtenir a la pàgina http://www.bibliosalut.com/claus-s.

AVISO IMPORTANTE

Desde el 15 de febrero de 2012, la dirección http://www.bibliosalut.com te lleva directamente a la nueva web de Bibliosalut, que había estado en fase beta durante algunos meses. Esta nueva web te permite entrar a prácticamente todos los recursos contratados, desde cualquier ordenador conectado a Internet, independientemente de si estás o no en tu centro de trabajo. Pasamos así, a ser una verdadera Biblioteca Virtual 24x7.

El sistema de autenticación implementado permite que los usuarios de Bibliosalut puedan acceder a los recursos y a los servicios con las CLAVES DE USUARIO S, que utilizan habitualmente para el acceso a la intranet, a la historia clínica electrónica, etc. Si no dispones de estas claves personales, puedes encontrar información sobre cómo obtenerlas en la página http://www.bibliosalut.com/claves-s.- Biblioteca Cochrane Plus
- BMJ Journals
- Cuiden Plus (renovant contracte)
- DOYMA (Elsevier Instituciones)
- EBSCOhost

- Fisterra
- Harrison online en español
- IBECS
- IME. Índice Médico Español
- JAMA & Archives Journals (renovant contracte)
- JBI COnNECT
- NEJM
- OVID
- PSICODOC
- PubMed
- UpToDate (tancat temporalment)
- Web of Knowledge

           


 


Descripció:

Accés personalitzat a PubMed per als usuaris de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears. Inclou en els resultats l'accés als articles a text complet de les revistes subscrites.

Ajuda:

- Manual d'ús de PubMed
- Tutorial de PubMed (requereix Macromedia Flash Player)
- Buscar en MEDLINE con PubMed. Guia breu d'ús de Fisterra.com (PDF 1,20 MB)

ˆ

Descripció:

OVID és una plataforma d'informació científica, que inclou bases de dades bibliogràfiques, llibres i revistes electròniques a tetx complet.

Recursos:

Revistes a text complet:

Bases de dades:

Llibres electrònics:

Ajuda:

ˆ

Descripció:

EBSCOhost és una plataforma d'informació científica, que inclou bases de dades bibliogràfiques i revistes electròniques a text complet.

Recursos:

Col·leccions de revistes a text complet:

Bases de dades:

Ajuda:
- Guia d'usuari d'EBSCOhost

Accés des de casa:

Accés a Ebscohost des de fora del centres (amb les claus d'usuari s).

ˆ
Descripció:

Accés a JAMA i els ARCHIVES a través del portal de l'American Medical Association.


ˆ
 


Descripció:

Versió electrònica de New England Journal of Medicine de la Massachusetts Medical Society. Inclou l'accés al text complet de tots els articles en format PDF des de 1993 fins ara, així com a continguts mèdics en formats multimèdia (imatges, diapositives, vídeos i audios). El portal ofereix altres recursos d'interès, com una agenda d'encontres i congressos, la navegació temàtica o els nous projectes d'aquesta prestigiosa revista.

ˆ

 Descripció:

Accés a la revista British Medical Journal, a través del portal web BMJ.com, així com a les revistes de la col·lecció BMJ Journals.


ˆ

Descripció:

Elsevier Instituciones és el portal d'Elsevier d'accés a les revistes de DOYMA subscrites.


Accés des de casa:

Accés a Elsevier Instituciones des de fora del centres (amb les claus d'usuari s).

ˆ

 


Descripció:

UpToDate és una guia pràctica de referència clínica, actualitzada i basada en l'evidència científica. Proporciona accés sintetitzat a informació de diverses especialitats mèdiques, amb revisions originals escrites per especialistes experts en les especialitats que cobreix. El material d'UpToDate equival a més de 70.000 pàgines escrites, incloent més de 23.000 imatges. Tracta més de 8.000 temes i participen més de 3.000 metges en la seva elaboració. El material d'UpToDate conté referències actualitzades d'unes 460 revistes. UpToDate s'actualitza cada 4 mesos, modificant-se aproximadament una tercera part dels temes tractats.

Inclou l'accés a Lexi-Interact, base de dades sobre interaccions de medicaments.

Ajuda:
- Manual d'ús d'UpToDate
- Demos sobre UpToDate (Flash)

ˆ


Descripció:

Fisterra és una eina avançada que integra recursos d'ajuda en el punt d'atenció per a professionals sanitaris.

Fisterra combina:
- Una base de coneixements clínics amb documents actualitzats, preparats per ser emprats com a ajuda per a la presa de decisions i desenvolupats basant-se en les evidències científiques més recents.
- Una guia fàrmaco-terapèutica amb més de 300 fitxes.
- Una calculadora clínica amb més de 60 funcions (Calcumed+).
- Una aplicació d'ajuda als punts de vacunació amb la que es poden elaborar calendaris personalitzats de vacunació (Calcuvac).
- Una col·lecció d'imatges.
- Algoritmes per a consulta ràpida.

Està elaborada per un grup de metges i farmacèutics i s'actualitza permanentment mitjançant la monitorització de més de 100 revistes mèdiques de gran impacte i rellevància, de les revisions de la Cochrane Library i de les més importants bases de guies de pràctica clínica.

Accés des de casa:

Accés a Fisterra des de fora del centres (amb les claus d'usuari s).

ˆ

 


Descripció:

Text complet i il·lustracions de l'obra Harrison Principios de Medicina Interna (17ª edició), amb incorporació de material nou no disponible en altre versió impresa o digital. La web de Harrison Online s'actualitza diàriament, oferint característiques ampliades en referència a la versió impresa: bibliografia addicional, numerosos enllaços a resums de PubMed, revisions de temes a debat, autoavaluació interactiva amb més de 800 preguntes d'elecció múltiple, imatges de medicina d'urgències per al diagnòstic visual, descàrrega gratuïta de contingut a PDA, etc. La base de dades permet una cerca completa i recull els continguts nous i revisats.

Accés des de casa:

Accés a Harrison Online en español des de fora del centres (amb les claus d'usuari s).

ˆ


Descripció:

JBI COnNECT España (Clinical Online Network of Evidence for Care and Theapeutics - Xarxa clínica d'evidència on-line sobre cures) és una plataforma d'informació científica del Joanna Briggs Institute, que proporciona als usuaris una sèrie de recursos i eines per cercar, valorar críticament i resumir l'evidència disponible, integrar-la, utilitzar-la en la pràctica clínica i avaluar l'impacte de la seva utilització. JBI COnNECT està dissenyat per facilitar habilitats i recursos que millorin les cures.

JBI COnNECT està format per una sèrie de nodes que actuen com a un portal per a diferents àrees de salut (per exemple cures a persones grans, fisioteràpia, comares). Cada node conté recursos i evidència específics de la seva àrea de salut. Els usuaris poden accedir a un node específic, per localitzar evidència rellevant en aquell àrea de salut, o accedir al portal de JBI COnNECT i localitzar evidència obtinguda de tots els nodes disponibles.

Ajuda:
- Tríptic informatiu. Cuidados de salud basados en la evidencia. Recursos del Instituto Joanna Briggs (PDF 1,79 MB)
- Red clínica on-line de Evidencia en Cuidados y Procedimientos. JBI COnNECT. Guía del usuario (PDF 1,5 MB)

- Programa de Ayuda para la Valoración Crítica de la Evidencia (RAPid). Guía del usuario (PDF 768 KB)
- Practical Application of Clinical Evidence System. PACES. User Guide (PDF 1,74 MB)
- Patient Outcomes On Line. POOL. User Guide (PDF 548 KB)

ˆ

Descripció:

La Biblioteca Cochrane Plus és un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència. Conté la traducció a l'espanyol de revisions sistemàtiques completes i d'altres documents rellevants als que es pot accedir a través d'una interface en espanyol. Aquesta versió també inclou altres bases de dades de la versió original en anglès de la Cochrane Library, per tal d'assegurar que la informació més recent està disponible per als usuaris.

Recursos:
 • La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.
 • Registro de Ensayos Clínicos Íberoamericanos.
 • Bandolera.
 • Informes de Gestión Clínica y Sanitaria.
 • Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
 • Kovacs (Revisiones del dolor de espalda).
 • Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria.
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).
 • Cochrane Methodology Register (CMR).
 • About the Cochrane Collaboration.
 • Other Published Reviews.
 • Health Technology Assessment Database (HTA).
 • NHS Economic Evaluation Database (NHS EED).
ˆ


Descripció:

ISI Web of Knowledge és una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte, índex d'immediatesa, etc.), recursos web, etc. Inclou el gestor bibliogràfic EndNote Web.

Recursos:

ˆ

 


Descripció:

Accés a la base de dades Índice Médico Español (IME), elaborada per l'Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, centre mixt de la Universitat de València i del CSIC. Conté informació bibliogràfica procedent de la major part de les revistes mèdiques espanyoles de caràcter científic (bàsiques, experimentals i clíniques), incloent totes les àrees de les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Odontologia) i en qualsevol suport (imprès o electrònic).

Ajuda:
- Pàgina d'ajuda per a la consulta de les bases de dades bibliogràfiques del CSIC

ˆ

 


Descripció:

L'Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) és una base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme depenent de l'Instituto de Salud Carlos III. Conté referències d'articles de revistes científico-sanitàries editades a Espanya i inclou continguts de les diferents branques de les ciències de la salut: Medicina (incloent Salut Pública, Epidemiologia i Administració Sanitària), Farmàcia, Veterinària, Psicologia, Odontologia i Infermeria.
ˆ
Descripció:

PSICODOC és la base de dades bibliogràfica sobre psicologia i disciplines afins. Inclou més de 83.000 referències de treballs publicats a Espanya i Amèrica Llatina en revistes, congressos i llibres, des de 1975 fins ara. 10.000 referències enllacen amb el text complet dels treballs.

Ajuda:
- Per iniciar una cerca cal anar a "Búsqueda (botó de l'esquerra)- Acceso usuarios registrados".
- Pàgina d'ajuda per a la consulta de la base de dades PSICODOC

 

ˆ


Descripció:

CUIDEN PLUS és la base de dades bibliogràfica sobre infermeria de la Fundació Índex. Inclou la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats, com metodològics, científics, llibres, monografies i materials no publicats.

Ajuda:
- Pàgina d'ajuda per a la consulta de la base de dades CUIDEN PLUS

Accés des de casa:

Accés a Cuiden Plus des de fora del centres (amb les claus d'usuari s).

ˆ
Si tens una consulta... Pregunta a Bibliosalut

www.bibliosalut.com