GOVERN Conselleria de Salut Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears
 
La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) és un projecte cooperatiu entre la Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). Aquesta biblioteca, accessible les 24 hores del dia des de qualsevol ordinador connectat a Internet, permet l'accés a informació i documentació científica rellevant i actualitzada.

Accés obert per als metges col·legiats del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)


CLAUS D' ACCÉS ALS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL:
Per sol·licitar les claus d'accés posau-vos en contacte amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (comunicacion@comib.com - Tel. 971 722 200).

ACCÉS ALS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL:Cal introduir les claus d'accés (en minúscules)

Recursos:

Revistes a text complet:

Accés a més de 100 revistes electròniques de les col·leccions LWW UpToDate Reviewed Journals Collection i LWW Curent Opinion Collection, així com a altres revistes individuals d'OVID.

Bases de dades:

Llibres electrònics:

Ajuda:


Cal introduir les claus d'accés (en minúscules)

Recursos:

Col·leccions de revistes a text complet:

 • MEDLINE Complete. 2.500 revistes aprox.
  Part de les revistes que integren aquesta col·lecció estan accessibles entre 1 i 12 mesos després de la seva publicació.
 • CINAHL Complete. 1.400 revistes aprox.
  Part de les revistes que integren aquesta col·lecció estan accessibles entre 1 i 12 mesos després de la seva publicació.

Bases de dades:

Ajuda:
- Guia d'usuari d'EBSCOhost

 

Descripció:
Accés personalitzat a PubMed per als usuaris del COMIB de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears. Inclou en els resultats l'accés als articles a text complet de les revistes subscrites.

Ajuda:

- Manual d'ús de PubMed
- Tutorial de PubMed (requereix Macromedia Flash Player)
- Guia breu d'ús de PubMed (PDF 447 KB)


Recursos:

La Biblioteca Cochrane Plus és un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència. Conté la traducció a l'espanyol de revisions sistemàtiques completes i d'altres documents rellevants als que es pot accedir a través d'una interface en espanyol. Aquesta versió també inclou altres bases de dades de la versió original en anglès de la Cochrane Library, per tal d'assegurar que la informació més recent està disponible per als usuaris.

Inclou els següents recursos:
 • La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.
 • Registro de Ensayos Clínicos Íberoamericanos.
 • Bandolera.
 • Informes de Gestión Clínica y Sanitaria.
 • Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
 • Kovacs (Revisiones del dolor de espalda).
 • Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria.
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).
 • Cochrane Methodology Register (CMR).
 • About the Cochrane Collaboration.
 • Other Published Reviews.
 • Health Technology Assessment Database (HTA).
 • NHS Economic Evaluation Database (NHS EED).

 

Descripció:
Accés a la versió gratuïta de la base de dades Índice Médico Español (IME), elaborada per l'Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, centre mixt de la Universitat de València i del CSIC. Conté informació bibliogràfica procedent de la major part de les revistes mèdiques espanyoles de caràcter científic (bàsiques, experimentals i clíniques), incloent totes les àrees de les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Odontologia) i en qualsevol suport (imprès o electrònic).

Ajuda:
- Pàgina d'ajuda per a la consulta de les bases de dades bibliogràfiques del CSIC


 

Descripció:
L'Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) és una base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme depenent de l'Instituto de Salud Carlos III. Conté referències d'articles de revistes científico-sanitàries editades a Espanya i inclou continguts de les diferents branques de les ciències de la salut: Medicina (incloent Salut Pública, Epidemiologia i Administració Sanitària), Farmàcia, Veterinària, Psicologia, Odontologia i Infermeria.